• Gezamenlijk initiatief van de Maria Magdalenakerk, de Zaankerk, Menorah, de Noorderkerk en de Kerk van de Nazarener in Zaandam

Woorden van Gods Liefde.

Woorden van Gods Liefde.

Mag Ik in jouw leven komen?
Niet als een kindje, klein en teer.
Ik kom als de Koning,
jouw hart wordt Mijn woning,
waar Ik regeer
als jouw Redder en Heer.

Mag Ik in jouw leven komen?
Ik droeg je zonden en je pijn.
Ik ben de Bron van licht en leven,
Ik wil je hoop en vrede geven,
Ik zal er altijd voor je zijn!

Ik ben naar deze aarde gekomen om jou te zoeken en te redden,
en te brengen aan het hart van Mijn Vader.

Voor Mij was er geen plaats in een herberg.
Is er in jouw leven wél plaats voor Mij?
Mag Ik bij je binnenkomen, en geboren worden in je hart,
en jou het wonder aanbieden van een nieuwe geboorte?

Mag Ik komen in jouw leegte,
om jou te vullen met Mijn aanwezigheid?
Ik kom niet als een kindje, hulpeloos en klein,
maar als de machtige Verlosser
en Ik geef jou Mijn krachtige hulp en redding.

Mijn weg ging van de kribbe naar het kruis;
Voor Mij was er strijd, lijden, eenzaamheid, veroordeling en de dood voor iedere zonde.
Aan jou geef Ik Mijn overwinning, Mijn vergeving, Mijn acceptatie en een eeuwig leven in Mijn nabijheid.

Mijn naam is Immanuël, God met ons!
Als jij je hart voor Mij opent,
en Mij verwelkomt als je Redder en Heer,
zal Ik in je leven komen en je nooit meer verlaten.

Verwonder je over Mijn voortdurende nabijheid in jouw leven.
Het leven dat Ik je geef is overvloedig, heerlijk,
je zult nooit meer alleen zijn.
Ik ben de Vredekoning en Ik regeer met liefde en vrede in jouw hart.

Ps.36:10, Jes.7:14, 9:5, Mat.1:23 – Luc.2:7, 19:10 – Joh.3:3,7, 10:10 – 2Kor.5:17 – Kol.1:14 – 1Petr.1:3 – 2Petr.1:3,4

Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

You cannot copy content of this page